Πιστοποιήσεις

Οι Πιστοποιήσεις μας πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την Διαδικασία Επιθεώρησης κα Πιστοποίησης του TUV AUSTRIA CERT και επιτηρούνται από τον φορέα σε τακτά χρονικά διαστήματα

Η ισχύς των πιστοποιήσεων μας καλύπτει όλο το φάσμα παροχής υπηρεσιών MY SERVICES και συγκεκριμένα για: Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης-ασφάλειας-καθαριότητας-σίτισης-εστίασης-στάθμευσης και χωροθέτησης αυτοκινήτων-Εμπορία Συστημάτων Ασφάλειας-Μεταφορά Χρημάτων Αξιών Πολύτιμων Αντικειμένων-Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού-Απεντόμωση-Μυοκτονία-Διαχείριση Εγκαταστάσεων – Πυρασφάλεια και Εκπόνηση Μελετών για την Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφάλειας, σε Επιχειρήσεις, Εταιρείες, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή ΟΤΑ-Νοσοκομεία – Υπουργεία-Αεροδρόμια-Λιμάνια- ΔΕΚΟ – Τράπεζες καθώς και σε Αθλητικές –Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις και Λοιπούς Χώρους.

Η πιστή τήρηση των διαδικασιών που επέχουν οι πιστοποιήσεις που διαθέτουμε, μας κατατάσσει στα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών παγκοσμίως, ενώ παράλληλα μας κρατεί σε διαρκή εγρήγορση για την ορθή «συντήρηση» του συστήματος στα πλαίσια της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Πιστοποιήσεις

Στα πλαίσια καλής λειτουργίας σε όλους τους τομείς παροχής υπηρεσιών της MY SERVICES, έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου οι υπηρεσίες που παρέχουμε να διαθέτουν τις ανάλογες πιστοποιήσεις. Διαθέτουμε:

  • Πιστοποίηση για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης για την ποιότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008
  • Πιστοποίηση για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2004.
  • Πιστοποίηση για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007.
  • Πιστοποίηση για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000 :2005.

Καλέστε μας για ένα ραντεβού

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.